Le Timbre - Algemene Voorwaarden

1.Geldigheid van algemene voorwaarden

a) De Algemene Voorwaarden hebben enkel betrekking op alle verkopen welke plaatsvinden vanuit de rechtspersoon Le Timbre.
b) Onder verkopen wordt verstaan alle contante verkopen alsmede verkopen, bestellingen en reserveringen via telefoon, geschrift en op elektronische wijze.

2.Prijzen en Leverbaarheid

a) Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Prijzen als genoemd richting consument/particulier zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief verzendkosten en heffingen van overheidswege.
b) Leveringen binnen Nederland zijn onderhevig aan BTW. Leveringen buiten Nederland, maar binnen de EEG zijn vrijgesteld van BTW bij bekendmaking van BTW identificatienummer in geval van bedrijven. Afnemers zijn in dergelijk geval zelf verantwoordelijk voor afdracht en aangifte van BTW en leveringen.
c) Leveringen buiten de EEG zijn vrijgesteld van BTW bij levering aan bedrijfsinstellingen. Afnemers zijn zelf verplicht aangifte te doen van BTW en invoerrechten.
d) Leverbaarheid van alle producten zolang de voorraad strekt.

3.Aanbiedingen

a) Alle aanbiedingen zijn geldig voor de duur als door Le Timbre aangegeven en ondervoorbehoud van beschikbaarheid van producten. Le Timbre behoud zich het rechtvoor acties en aanbiedingen te beëindigen zonder opgaaf van reden.

4. Aansprakelijkheid

a) Le Timbre is niet aansprakelijk voor schade toegebracht na verzending van geleverde producten.
b) Le Timbre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in uitlevering door transporteurs.
c) Op alle aankopen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen dan ook worden beslecht via de Nederlandse rechts- instellingen en in de Nederlandse taal.
d) Zet- en drukfouten voorbehouden.

5. Ruilingen

a) Postzegels, munten en andere artikelen kunnen binnen 3 werkdagen na aankoop geruild worden.
b) Bij postorder- aankopen dienen schademeldingen binnen 2 dagen na ontvangst van het product te worden overgebracht aan Le Timbre.
c) Retouren dienen volledig gefrankeerd aangeleverd te worden bij Le Timbre. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.

6. Verzendkosten

a) Verzendkosten zijn afhankelijk van de leveringswijze en het orderbedrag.
b) Verzendkosten worden berekend per zending. Onder zending wordt verstaan het gelijktijdig versturen van 1 of meerdere producten.
c) Verzendkosten zijn:
- voor bestellingen tot € 50,00 = € 1,76 bij vooruitbetaling ( niet aangetekend )
- voor bestellingen tot € 100,00 = € 2,20 bij vooruitbetaling ( niet aangetekend )
- voor bestellingen boven € 100,00 geen verzendkosten bij vooruitbetaling. ( wel aangetekend )
Aangetekend verzenden alleen volgens afspraak.
d) Bestellingen worden altijd vooruitbetaald via bank.
e) Verzendkosten van leveringen buiten Nederland op aanvraag.
f) Le Timbre behoudt zich het recht voor de hoogte van het bedrag aan verzendkosten aan te passen naar gelang de situatie dit nodig maakt en zonder opgaaf van redenen.

7. Betalingsmethoden

a) Le Timbre behoudt zich het recht voor betalingsmethoden toe te voegen en/of te verwijderen naar gelang de situatie dit nodig maakt en zonder opgaaf van redenen.
b) Winkelverkopen vinden plaats op basis van contante betaling via euros en pinbetalingen ( via aangesloten bank ).
c) Postorderverkopen aan particulieren bij vooruitbetaling via bank.
d) Leveringen buiten Nederland enkel onder vooruitbetaling via bank of creditcard.
e) Le Timbre is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte gelden bij banken.

8. Annuleringen

a) Het annuleren van een gereserveerd artikel is enkelmogelijk via schriftelijke bevestiging 4 dagen voor verzending.

9. Persoonsgegevens

a) Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor intern gebruik en worden niet verstrekt aan derden of instanties zonder medeweten en toestemming van de persoon in kwestie.

10. Overig

a) In alle situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Le Timbre naar wettelijke bepalingen.

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg door

Postzegel- en Muntenhandel
Le TIMBRE
KvK: 14099495
Dr.Jaegersstraat 13
6417 CH Heerlen